Va±a autolekárnička - Va±a istota na cestách

Čo priniese nová
vyhláška o autolekárničkách

1. Termíny:

  • Autolekárničky HARTMANN, vyrobené podľa starej vyhlášky, môžete používať až do uplynutia ich exspiračnej lehoty.
  • Autolekárničky HARTMANN, vyrobené podľa starej vyhlášky, si môžete u predajcu zakúpiť až do 31. júla 2009. Predajca vám ako súčasť autolekárničky HARTMANN musí dať aj Kartu prvej pomoci, a to zadarmo! Tieto autolekárničky sú cenovo výhodnejšie než autolekárničky podľa novej vyhlášky. Využite teda výhodnú ponuku, autolekárničky budete môcť používať až do uplynutia ich exspiračnej lehoty.

2. Obsah a balenie nových autolekárničiek:

  • Nové autolekárničky HARTMANN si budete môcť u svojho predajcu zakúpiť už v druhej polovici mája.
  • Nové autolekárničky majú obal oranžovej farby so znakom bieleho kríža.
  • Obsah nových autolekárničiek je rozdelený do 4 samostatných modulov, ktoré bude možné zakúpiť samostatne ako náhradnú náplň vašej novej autolekárničky.
  • Súbory zdravotníckych materiálov v novej autolekárničke sa odlišujú od obsahu starej autolekárničky. Obsah je komplexnejší s vyššími nárokmi na kvalitu zdravotníckeho materiálu.

>>Karta prvej pomoci