Va±a autolekárnička - Va±a istota na cestách

Karta prvej pomoci

  • Od od 1. mája 2009 musí byť k predávaným lekárničkám pripojená Karta prvej pomoci.
  • Odporúčame, aby si Kartou prvej pomoci doplnili svoje autolekárničky aj vodiči, ktorí si nemusia zatiaľ kupovať novú autolekárničku.
  • Kartu prvej pomoci HARTMANN si môžete u predajcu kúpiť aj samostatne.
  • Karta prvej pomoci je vnútornou súčasťou autolekárničky. Má minimálny rozmer 18 cm x 10 cm a je vyrobená z vodovzdorného a prachuvzdorného materiálu, aby bola zachovaná jej čitateľnosť po celý čas používania.
  • MZSR neodporúča sťahovanie a tlač kariet z internetu, zákazník môže stiahnuť falzifikát. Vhodnejšie je kúpiť si originál, ktorý splní vyššie uvedené podmienky.